I tillväxtföretaget rullar hjulen allt fortare. Det är nästan omöjligt att få allt att gå i fas med vartannat. Trånga sektorer dyker ständigt upp och förändringar i den dagliga verksamheten görs kontinuerligt. Efter en tid kommer tillväxtföretaget in i en lugnare utvecklingsfas, en stabiliseringsfas. Fokuseringen på marknaden och företagets omgivning har blivit större. Företaget har skapat sig en position på marknaden och den måste stärkas.

Effektiviseringar är nödvändiga och innebär en översyn av organisation, arbetssätt, kommunikations- och informationsbehov.

Protentios program i tre steg hjälper företaget att få balans i verksamheten. Det första steget innebär att skapa samsyn om verksamheten, i det andra steget inriktas arbetet mot samverkan internt och externt. I det sista steget skapas den struktur som företaget ska ta med sig i den fortsatta expansionen.

     

 

Exempel på roller som du kan använda Protentio i

  • Projektledare

  • Utbildare

  • Expert

  • Stöd åt arbets- och projektgrupper
Protentio AB  •  Långdansgatan 96, 603 66 Norrköping  •  Telefon: 011-14 48 82  •  Mobil: 070-649 39 10  •  E-post: claes.larsson@protentio.se

Producerad för © Protentio AB av askås I&R - 2011